cyfrobezpieczni

Internet to jedno z największych technicznych osiągnięć naszych czasów. Pozwala nam lepiej poznawać świat, łatwiej się komunikować, zdobywać wiedzę, dostarcza nam rozrywki, wreszcie dzięki niemu sprawniej załatwiamy codzienne sprawy. Korzystanie z Internetu niesie ze sobą również potencjalne zagrożenia.

O tych zagrożeniach rozmailiśmy dzisiaj z edukatorem projektu Cyfrowobezpieczni.pl. Pani Ewa Szpot zwróciła nam uwagę na dostęp do treści szkodliwych, niepożądanych, nielegalnych publikowanych w Internecie. Mówiliśmy także o cyberprzemocy, nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w Internecie oraz  zagrożeniach  dla zdrowia w związku z nadmiernym korzystaniem z Internetu.  Oprócz tego edukatorka uświadomiła nam  zagrożenia bezpieczeństwa technicznego sieci, komputerów i zasobów online, naruszenia prywatności czy bezkrytycznej wiary w treści zamieszczone w Internecie.

Jesteśmy pewni, że dzisiejsze zajęcia pozwolą nam lepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe,  mądrze korzystać z Internetu i urządzeń cyfrowych oraz  zwiększą  poziom naszego bezpieczeństwa cyfrowego.