sko

Nasza szkoła już po raz szósty przystąpiła do programu TalentowiSKO Banków Spółdzielczych.

Jego ideą jest:
•    uczenie dzieci i młodzieży pozytywnego myślenia o pieniądzu i procesie jego zarabiania;
•    promowanie oszczędzania;
•    rozwijanie przedsiębiorczości;
•    zachęcanie do angażowania się w działalność społeczną.

Program trwa do 31 marca 2019r.

W związku z tym organizowane są różne działania konkursowe pod nazwą „Spółdzielnia Dobrych Serc” mające na celu uzbieranie środków na rzecz pomocy ciężko chorej mieszkance gminy Milicz.

Przy ocenie realizacji programu w danej szkole będą brane pod uwagę następujące działania:
•    wielość działań w ramach programu, np. lekcje w BS w Miliczu (po umówieniu się z pracownikami banku), godziny wychowawcze wg scenariuszy dostępnych na stronie TalentowiSKO.pl;
•     akcje społeczne, np. charytatywne kiermasze ciast organizowane przez każdą z klas oraz SU, biletowana dyskoteka andrzejkowa, widowisko jasełkowe połączone z charytatywnym kiermaszem kiermasz ozdób świątecznych wykonanych przez uczniów oraz naszą podopieczną;
•    prowadzenie bloga – każde podjęte działanie warto tam udokumentować (opis plus fotografia) – opiekun bloga  A. Partyka-Pieróg prosi o informacje;
•    popularyzowanie wśród uczniów, rodziców i nauczycieli strony internetowej programu TalentowiSKO.pl, na której znajdą zakładkę dla siebie.

Warto zauważyć, że nasze SKO działające pod patronatem Banku Spółdzielczego w Miliczu zdobyło II miejsce w etapie regionalnym konkursu w roku szkolnym 2013/2014 oraz również II miejsce w roku szkolnym 2014/2015, w roku 2015/2016 I miejsce, w roku szkolnym 2016/2017 wyróżnienie, a w ubiegłym roku szkolnym znów II miejsce.