Klasa IIIa zorganizowała drugi z serii kiermaszy charytatywnych w ramach konkursu TalentowiSKO. Cały dochód z imprezy zostanie przeznaczony na leczenie Pani Moniki.

Dziękujemy!