Etap szkolny Powiatowego Konkursu Recytatorskiego
odbędzie się 14 lutego.

Należy przygotować recytację dowolnego wiersza, fragmentu prozy lub dramatu.
Prezentacja utworu nie powinna przekraczać pięciu minut.

Serdecznie zapraszamy!