gendera

W imieniu Pani Moniki poniżej zamieszczamy podziękowanie za organizację zbiórki pieniędzy z projektu „Spółdzielnia Dobrych Serc” w ramach Programu Banków Spółdzielczych Talentowisko. Przypominamy, że nasi uczniowie zdecydowali się pomóc Pani Monice, która zmaga się z ciężką chorobą. W ramach konkursu każda klasa zorganizowała kiermasz ciast. Ponadto odbył się kiermasz ozdób świątecznych, dwie biletowane dyskoteki oraz wspaniały koncert wiosenny. W wyniku przeprowadzonych działań udało się zebrać środki finansowe w wysokości 2866,49 PLN, które w całości zostały przekazanie naszej podopiecznej – Pani Monice.