bal

Dyrekcja, uczniowie i wychowawcy

serdecznie zapraszają Rodziców 1.VI.2019r.

na jutrzejszą część oficjalną i artystyczną

Balu w Ad Astrze - START godz. 18.00.