Projekt  „Cudze chwalicie swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie”
Harmonogram wyjazdów w II semestrze 2014/15 roku.

  • 11 kwietnia 2015 - Zamek Czocha i ExploraPark - Park Nauki i Techniki w Wałbrzychu.
  • 23 maja 2015 - Gołuchów i zabytki południowej Wielkopolski.

11 kwietnia 2015 - Zamek Czocha i ExploraPark oraz
Park Nauki i Techniki w Wałbrzychu

Zamek Czocha jest jednym z najpiękniejszych zabytków Dolnego Śląska. Wzniesiono go z inicjatywy króla czeskiego Wacława II w XIII wieku jako twierdzę obronną. Położony jest malowniczo na granitowo-gnejsowym wzgórzu w dolinie rzeki Kwisy. W XVI wieku został przebudowany ze średniowiecznej warowni obronnej na okazałą rezydencję renesansową. Wielki pożar z 1793 roku zniszczył cześć budowli. Do 1912 został przebudowany przez znanego architekta berlińskiego Bodo Ebhardta zgodnie z wyglądem zachowanym na rycinie z 1703 roku. Stałą ekspozycją muzealną jest wystawa Śląsk 1857 – 1883: Kraina Parków i Ogrodów, Zamków i Pałaców w litografiach A. Dunclera (kopie litografii berlińskiego wydawcy i królewskiego księgarza dworskiego Alexandra Dunckera, który przedstawił w 16 tomach 960 litografii zamków i pałaców prowincji pruskich - w tym 227 śląskich). Zwiedzanie zamku możliwe jest tylko z przewodnikiem; w tym Sali Tortur i Muzeum Przedzamcza. Po II wojnie Czocha była wojskowym ośrodkiem wypoczynkowym, niedostepnym dla zwykłych, nieuprzywilejowanych turystów. Obecnie w doskonale zachowanej budowli mieści się hotel. Malownicze zabudowania zamku były tłem powstania filmów: Gdzie jest generał?, Wiedźmin, Legenda oraz seriali Tajemnica twierdzy szyfrów i Dwa światy (Spellbinder) oraz serialu Pierwsza Miłość.

ExploraPark - Park Nauki i Techniki w Wałbrzychu i to program wystaw edukacyjnych przygotowanych przez Instytut Badań Kompetencji w Wałbrzychu. Głównym przesłaniem tych wystaw jest stworzenie dzieciom i młodzieży warunków do interaktywnej edukacji. Mają one przyczyniać się do tego, by młodym ludziom ułatwić zrozumienie świata i pokazać, że nauka i technika są integralną częścią codzienności. ExploraPark to naukowe centrum licznych aktywności - zarówno praktycznych, jak i intelektualnych. Tutaj każdy może badać, dociekać, poszukiwać, odkrywać. ExploraPark to również miejsce dla rodziców i nauczycieli, którzy w realizacji koncepcji nieformalnego nauczania, poprzez ciekawe doświadczenia, dostrzegą szansę na wspieranie postępów w nauce i rozwój swoich dzieci. ExploraPark to niekonwencjonalna metoda poznawania świata. Wymaga ona stałej komunikacji pomiędzy dziećmi oraz dziećmi i dorosłymi, eksperymentowania, zadawania pytań, prowadzenia dialogu i wspólnego poszukiwania rozwiązań. Jednocześnie poprzez zabawę ma ośmielać do wejścia w świat nauk przyrodniczych i technicznych. ExploraPark to bogactwo "interaktywnych zabawek", odpowiednio dobranych narzędzi, modeli i prototypów, programów multimedialnych

Koszt wycieczki ok. 10 zł  - wyżywienie we własnym zakresie.

Zgłoszenie do dnia 01.04.2015r. tylko u organizatora - pana S. Maciejewskiego, liczba miejsc ograniczona.

Treść zgody na wyjazd:

Milicz, 01.04.2015r.

Wyrażam zgodę na wyjazd mojej córki / mojego syna ....................................................... na wycieczkę szkolną do Zamku Czocha i ExploraPark w Wałbrzychu w dniach 11 kwietnia 2015r. Wyjazd o godzinie 8:00 sprzed Gimnazjum Publicznego, powrót ok. godziny 20:00. W razie jakichkolwiek problemów proszę o informację pod nr tel. .............................. .

.........................................
czytelny podpis rodzica

Proszę o dopilnowanie, aby dziecko ubrało się stosownie do pogody
i zabrało ze sobą  odzież przeciwdeszczową oraz prowiant.

A następny wyjazd już 23 maja 2015
- Gołuchów i zabytki południowej Wielkopolski

Zamek w Gołuchowie - historia zamku wznoszącego się nad rzeczką Trzemną w Gołuchowie liczy ponad 400 lat. Bryła zamku – po restauracji w XIX wieku – tylko pozornie ma jednolity charakter renesansu francuskiego. W rzeczywistości jej obecny kształt to rezultat trzech faz budowlanych. Pod tarasem dziedzińca ukryte są najstarsze fragmenty zamku – piwnice z II połowy XVI wieku. Wraz z fundamentami belwederu i trzech widocznych z dziedzińca wież, są jedyną pozostałością dworu obronnego wzniesionego około 1560 roku przez starostę radziejowskiego, wojewodę brzesko-kujawskiego i protektora reform - Rafała Leszczyńskiego. Druga faza budowlana związana jest z  synem Rafała – Wacławem Leszczyńskim, kasztelanem i wojewodą kaliskim, kanclerzem wielkim koronnym. Odziedziczył on Gołuchów w 1592 roku, a w początkach XVII wieku przekształcił go w okazałą rezydencję magnacką.

Park i Pokazowa Zagroda Zwierząt w Gołuchowie, która została założona w kwietniu 1977 roku. Utworzenie zagrody żubrów w Gołuchowie wynikało ze wzrostu populacji żubra i konieczności tworzenia nowych, rozproszonych ośrodków hodowlanych. Pokazowa Zagroda Zwierząt jest zlokalizowana w kompleksie leśnym przylegającym do parku-arboretum. Zajmuje powierzchnię ponad 20 ha ogrodzonego terenu. Żyją w niej żubry, koniki polskie, daniele i dziki.

Rodzinny Park Przygód Górecznik - malowniczo rozciąga się wzdłuż granicy terenów objętych ochroną Natura 2000. Lasy Doliny Baryczy oraz staw Górecznik tworzą żywy pomnik przyrody powstały przy współdziałaniu człowieka ze środowiskiem w rolnictwie i rybołówstwie. Rodzinny Park Przygód Górecznik to miejsce rodzinnych spotkań blisko przyrody. U nas możesz dobrze i zdrowo zjeść, a dzieci będą pełne niesamowitych przeżyć i wrażeń.

Zespół pałacowo-parkowy w Antoninie pałac myśliwski zbudowany w latach 1822–1824 przez Karla Friedricha Schinkla dla księcia Antoniego Radziwiłła. Pałac jest drewniany, oszalowany, na podmurówce, zbudowany na planie krzyża greckiego – korpus główny o kształcie oktagonalnym, do którego dobudowano cztery niższe skrzydła. Gościem Antoniego Radziwiłła w Antoninie był Fryderyk Chopin (dwukrotnie, w 1827 i 1829). Na elewacji pałacu znajduje się tablica upamiętniająca te wizyty, a przy wejściu na teren pałacowy umiejscowiony jest pomnik kompozytora. Wokół rozległy park w stylu angielskim ze stawem i pomnikowymi drzewami. Na środku stawu, na wysepce, znajduje się wykonany z białego marmuru nagrobek córek Antoniego Radziwiłła – Fryderyki Heleny i Luizy.